Skip links

VMC Global Technology Company Limited

SỨ MỆNH

VMC Global giúp doanh nghiệp quản trị hiệu quả và phát triển bền vững.

TẦM NHÌN

VMC Global trở thành chuẩn mực tư vấn sáng tạo dựa trên sức mạnh của tri thức công nghệ.

Chúng tôi tin tưởng mãnh liệt vào các giá trị cốt lõi: Chia sẻ, Tôn trọng, Nhiệt huyết & Sáng tạo.

Công nghệ trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 đang thay đổi thế giới hàng ngày. Hơn bao giờ hết, công nghệ đang thay đổi cách chúng ta làm việc cùng nhau. Công nghệ giúp chúng ta cộng tác hiệu quả hơn, quản trị thông minh hơn, tìm được khách hàng nhanh hơn, và quan trọng nhất, công nghệ giúp chúng ta đưa ra các quyết định đúng đắn hơn dựa trên dữ liệu.

Chúng tôi tin rằng mỗi doanh nghiệp đều được xây dựng bởi khát vọng cháy bỏng của tất cả mọi người – người sáng lập, người lãnh đạo, nhân viên và bất kỳ ai khác đang hàng ngày kề vai sát cánh để tạo lập nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Và Base mong muốn Công nghệ sẽ giúp mọi khoảnh khắc chúng ta được làm việc cùng nhau là những niềm vui.

VMC Global được xây dựng với mong muốn giúp mọi người trở nên hạnh phúc hơn. Bạn hạnh phúc hơn vì giờ đây việc cộng tác với đồng nghiệp trở nên dễ dàng. Bạn hạnh phúc hơn vì đã có những công cụ thông minh giúp công việc được giải quyết dễ dàng. Và bạn hạnh phúc hơn vì VMC Global sẽ luôn đồng hành cùng bạn, dù bạn đang gặp bất kỳ khó khăn nào.